Ważne tematy

Jak rozwiązać problem z nieprzyjemnym zapachem z

oczyszczalni?

 

Podczas codziennej eksploatacji oczyszczalni biologicznej jak i oczyszczalni biologiczno-chemicznej możemy napotkać problemy z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z okolic oczyszczalni. Problemów może być kilka, a w moim artykule postaram się po krótce kilka rozwiązać opisać.

 

W pierwszej kolejności należy zdiagnozować miejsce wydobywania się zapachu.

  1. Zapach wydobywa się z włazów oczyszczalni.

W tym przypadku najczęściej występującym problemem jest źle funkcjonująca wentylacja. Należy sprawdzić czy w budynków poprowadzona została wysoka wentylacja kanalizacyjna rurą fi 110. Nawet w nowo powstałych budynkach takowa nie występuje. Bez jej istnienia nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni. Pobrane powietrze musi mieć gdzieś ujście.

W innym przypadku widać, że odpowietrzenie zostało wyprowadzone na dach i zakończone kominkiem. W tym przypadku należy sprawdzić czy cała instalacja poprowadzona jest min. rurą fi 110. Jeśli po drodze nastąpi zredukowanie na mniejszą średnicę, potem znów na większą, spowoduje to nieprawidłowy przepływ powietrza. Należy w tym wypadku albo poprawić instalacje w budynku, albo poprowadzić nową przy budynku po ścianie rurą Fi 110 ( w kolorze rynien aby ładnie wyglądała)  nad kalenicę budynku.

Jeśli instalacja w budynku jest prawidłowa należy sprawdzić drożność przepływów w oczyszczalni. Pierwsze pytanie: jak dawno wybierany był osad z komory. Ten musi być wypompowywany co 9 miesięcy. Możliwe, że osad jest na tyle duży, że zapchał przepływ pomiędzy komorami. Należ czym prędzej wezwać wóz asenizacyjny i dokonać wypompowania ścieku.

Drugi problem z drożnością może być spowodowany zapchaniem przepływu przez jakąś tkaninę która dostała się do kanalizacji. W tym przypadku należy mechanicznie udrożnić przepływ.

Sprawdziliśmy przepływ powietrza, drożność przepływów, niestety problem dalej występuje. W tym przypadku wybieramy ściek z pierwszej komory, zalewamy od nowa oczyszczalnię wodą i po upływie dwóch dni zaszczepiamy na nowo bakteriami.

 

  1. Zapach wydobywa się z systemu rozsączenia.

W tym przypadku problemem jest niedrożny system odprowadzenia ścieku oczyszczonego. W pierwszej kolejności należy sprawdzić przez kominek wentylacyjny czy w odrowadzeniu np. przez rury występuje woda. Jeśli takowa jest, znaczy to ,że system drenażowy powoli się zapycha i za chwilę będziemy mieli problem z zakolmatowaniem i zalaniem oczyszczalni. Należy w trybie niezwłocznym poinformować serwis o konieczności usunięcia usterki.  Serwis w tym przypadku dokona oceny czy istniejący system należy udrożnić ( czy w ogóle istnieje taka możliwość ) czy należy wykonać nowy.

 

  1. Nastąpiło zalanie oczyszczalni, zapach wydobywa się z toalety i wszystkich odprowadzeni kanalizacyjnych.

Jeśli w tym przypadku nie nastąpiło zalanie budynku należy czym prędzej zamknąć zawory z wodą i wezwać wóz asenizacyjny. Wypompowanie pokaże nam czy problem wystąpił przez nieprawidłowe użytkowanie czy system odprowadzenia przestał działać. Należy na nowo napełnić oczyszczalnię i sprawdzić czy poziom oczyszczalni się nie podnosi. W przypadku ponownego przepełnienia zbiornika wzywamy serwis. Tak jak to miało miejsce w przypadku wyżej opisanym albo udrażniamy istniejący system, albo musimy wykonać nowy.