Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna
czyli oczyszczalnia dla aglomeracji > 100.000 RLM

 

 

Przydomowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna to najnowocześniejszy produkt firmy EKO-BIO. Firmy, która jako producent od ponad 17 lat tworzy skuteczne, niezawodne i bardzo dobrze działające produktu z sektora gospodarki ściekowej. Opisywana oczyszczalnia, została stworzona z myślą o zaspokojeniu klienta w aglomeracji > 100.000RLM. Z początkiem 2016, gdy w życie weszło rozporządzenie ministra środowiska W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 18.11.2014 r.) (które można pobrać w tymi miejscu -> rozporządzenie) powstała idea dla tego rozwiązania. Prace badawcze trwały ponad 10miesięcy w ścisłej koordynacji z Politechniką łódzką. Powstał zbiornik który łączy w sobie zarówno zalety hitu jakim jest oczyszczalnia EKO-BIO (biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków) oraz możliwość dozowania środka chemicznego PIX 112. Dzięki temu oczyszczalnia neutralizuje fosforany w oczyszczonym ścieku do warunków absolutnie minimalnych i zgodnych z przepisami Unii Europejskiej. Ważnym aspektem jest iż z każdej oczyszczalni biologicznej możemy zrobić oczyszczalnie biologiczno-chemiczną poprzez zainstalowanie odpowiedniego dozownika.

Do kogo dedykowane są takie oczyszczalnie ?

Zwolennikami EKO-BIOCh są nie tylko osoby stawiające nieruchomości w dużych aglomeracjach. Znaczące poparcie dostrzegamy również u osób proekologicznych, które w różny sposób dbają o środowisko. Wyniki badań pokazują istotną przewagę nowego rozwiązania.

 

W jaki sposób można odprowadzić przeczyszczony ściek ?

Ze względu na swoją strukturę, oczyszczalnia biologiczno chemiczna jest rozszerzoną wersją przydomowej oczyszczalni biologicznej. Z tego powodu sposoby rozprowadzenia są identyczne. Zdjęcia poglądowe poniżej:

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem do cieku wodnego:

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem do studni chłonnej:

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem do tunelu rozsączającego:

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem drenażowym bądź poletkiem:

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z wtórnym wykorzystaniem wody:

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z przepompownią i drenażem/poletkiem rozsączającym:

 

Pobierz również dokumentację i zgłoś inwestycję do starostwa: