Przepompowania

PRZEPOMPOWNIA

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 

 

Przepompownia jest to zbiornik wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego w kształcie walca o przestrzeni jednokomorowej. W środku przepompowni znajduje się pompa pływakowa, która ma za zadanie przepompować oczyszczony ciek do systemy drenażowego. Po co w ogóle takie rozwiązanie?

Zastosowanie takiego zbiornika wymuszają głównie dwa czynniki. Pierwszym z nich jest dużo zły stan warunków wodno-gruntowych. Stan ten jest wypadkową poziomu wód gruntowych oraz rodzaju gleby. Przy glinie lub wysokich warunkach wód gruntowych jest to zbiornik konieczny do zamontowania. Drugim z czynników są późniejsze oszczędności w przypadku chęci nawadniania ogródka. Zbiornik przepompowni służy w tym przypadku gromadzeniu wody, która w późniejszym etapie będzie ponownie wykorzystana.

 

W gruntach nieprzepuszczalnych, o wysokim poziomie wód gruntowych, drenaż odprowadzający oczyszczony ciek musi być wyniesiony ponad poziom gruntu. W takim przypadku ,podczas montażu przydomowej oczyszczalni biologicznej musimy za nią zamontować taki zbiornik, aby wynieść wodę ponad poziom oczyszczalni.

 

Wewnątrz przepompowni zastosowana jest pompa pływakowa. Staramy się, aby takie urządzenie było kupowane przez klienta.

 

Dlaczego?

W momencie zastosowania pompy przez naszą firmę dostajecie państwo na to urządzenie jedynie rok gwarancji. W przypadku kiedy sami kupujecie okres ten wydłuża się do dwóch lat. Jest to dość istotna rzecz w przypadku dalszej exploatacji. Z naszego doświadczenia urządzenia te nie psują się zbyt często, natomiast warto jednak mieć takie zabezpieczenie w postaci dodatkowego roku gwarancji.

 

Przykładowa wizualizacja z zastosowaniem przepompowni w przydomowej oczyszczalni ścieków:

 

Przykładowy rysunek techniczny z zastosowaniem przepompowni w przydomowej oczyszczalni ścieków:

 

Nie jest to jedyne zastosowanie przepompowni przez naszą firmę. W przypadku kiedy na działce inwestora występuje dobry grunt i chciałby odzyskiwać wodę do nawadniania, to w naszym rozwiązaniu nie stanowi to żadnego problemu. Zbiorniki montujemy w taki sam sposób jak w przypadku drenażu w nasypie. Jedynie jego cel ulega zmianie. W okresie wiosenno- zimowym załączamy pompę i w tym momencie mamy możliwość odzyskania wody do nawadniania terenu. Natomiast kiedy nadejdzie zima system drenażowy przejmuje role rozprowadzenia cieku oczyszczonego z przydomowej oczyszczalni ścieków. Posiadamy w ofercie różnej wielkości zbiorniki. Najczęściej używany jest zbiorni Eko-1000, natomiast pozostałe to : EKO-2800, EKO-4500, EKO-6500, EKO-8500 ( oznaczenie zbiornika jest jednocześnie jego pojemnością).

 

Przykład zastosowania zbiorników do przydomowej oczyszczalni ścieków ( preferowany przez nas):
EKO-1000 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 2500
EKO-1000 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 4000
EKO-2800 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 6000
EKO-2800 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 8000
EKO-4500 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 10000
EKO-4500 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 12000
EKO-4500 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 14000
EKO-4500 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 16000
EKO-4500 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 18000
EKO-4500 (zbiornik przepływowy) – Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko-Bio 20000

 

Jakie oszczędności wnosi takie rozwiązanie?

Przyjmijmy wariant czteroosobowej rodziny. Średnie zużycie wody na osobę wynosi 150l na dobę. To daje nam w skali miesiąca zużycie na poziomie około 18 000 l. Koszt 1000l według średnich stawek wynosi 10,76 zł. Łatwo sobie policzyć, iż w przeciągu roku mamy oszczędność na odzyskaniu wody rzędu 2 324,16 zł , natomiast w skali 10 lat kwota będzie wynosiła 23 241,60 zł.

*średnia cena wody za 1 kwartał 2017 roku