Ważne tematy

Wysoka jakość potwierdzona badaniami – przydomowe

oczyszczalnie z punktu widzenia laboratorium

 

 

Czy wiecie Państwo jak wiele różnych badań musi przejść oczyszczalnia ścieków zanim trafi do sprzedaży ? Normy prawa budowlanego czy certyfikaty unijne bardzo restrykcyjnie podchodzą do zagadnienia… i bardzo nas to cieszy. Pozwala to na eliminację z rynku produktów nie spełniających podstawowych założeń konsumenckich. Rynek przydomowych oczyszczalni ścieków bardzo zyskał dzięki unormowaniu ich przepisów.

Badania jakie musiał przejść zbiornik już na etapie prototypu to: badania ścieku wychodzącego, badanie wytrzymałości materiału czy nawet badania palności. Dopiero szereg pozytywnych wyników determinował jednostkę notyfikowaną TUV do wydania protokołu z badań.  Na podstawie protokołu, każdy producent ma obowiązek wystawienia deklaracji właściwości użytkowych z badań. I tutaj pierwsza podpowiedź dla Państwa jako inwestorów: poproście producenta/dystrybutora o wgląd w taki protokół. Pozwoli Państwu to na sprawdzenie uczciwości producenta oraz bezpieczeństwo prawne. Jeżeli w przyszłości zostanie dowiedzione, iż był to wyrób budowlany nie zgodny z przepisami prawa budowlanego – nieuczciwy producent będzie miał obowiązek na własny koszt wykopania zbiornika i zwrócenia należności. Nie zwróci jednak Państwa czasu, nerwów i pięknie udekorowanego ogródka.

 

Badania ścieku wychodzącego – oczyszczalnia biologiczna

 

Wydawało by się, że jest to istota dobrze działającej oczyszczalni. Do jej określenia pobiera się szereg próbek w 10-miesięcznym okresie czasowym. Następnie dane próbki bada się pod kilkoma parametrami: BZT5, ChZTcr, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny. Każda próbka trafia do laboratorium gdzie jest badania i przedstawiane są wyniki z tych badań. Następnie wyniki opracowywane są przez jednostkę badawczą i trafiają do organu wydającego certyfikat. Certyfikat ten musi spełniać kilka wytycznych o czym można przeczytać pod linkiem: http://oczyszczalnia.net/drogi-kliencie/

 

Badania wytrzymałości materiału, a montaż przydomowych oczyszczalni

 

Istotny aspekt z punktu widzenia trwałości. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z idei zakopywane są pod ziemią gdzie działają duże siły nacisku. Dodatkowo przy cyklicznym opróżnianiu dochodzą siły zasysania. Wszystkie te parametry są badane w określonym okresie czasowym i na podstawie tych badań obliczane są współczynniki wytrzymałości. Dzięki uzyskaniu tych danych, producent decyduje się na zawarcie w gwarancji magicznej wartość: ile metrów pod gruntem można zakopać zbiornik bez dodatkowych wzmocnień. Z założenia PK Monter zdecydowało się dla swojego bezpieczeństwa na współpracę z producentem zbiorników, gdzie ta wartość jest największa. Pozwala to uniknąć wielu reklamacji związanych z zarwaniem zbiornika. Zbiorniki, które oferuje wykonane są z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Jest to materiał droższy w produkcji, ale dużo trwalszy. Z powodu polityki cenowej producenta, ciężar inwestycji jest po stronie biznesu nie konsumenta (zbiorniki o najwyższym współczynniku jakości do ceny).

 

Badania palności – oczyszczalnie które palą się tylko do sprzedaży

 

Palność to jeden z tych wymogów, których jako montażysta kompletnie nie rozumiem. Żartobliwie stwierdzam, iż taki zbiornik może palić się tylko do sprzedaży. Mówimy tutaj o produkcie zakopanym głęboko pod ziemią, do którego z natury wpadają materiały niepalne. Pomimo tego, iż jak wspomniałem jest to dość abstrakcyjny parametr dla nas, oczyszczalnie biologiczne proponowane przez PK Monter świetnie wypadły podczas badania. Producent tych zbiorników dba o swoją transparentność i używa tylko materiałów które de facto będę najlepiej spełniały swoją funkcjonalność.