Tunel rozsączający

Tunel rozsączający

 

 

Przy wyborze oczyszczalni biologicznej lub oczyszczalni biologiczno-chemicznej powinniśmy zwrócić uwagę na sposób odprowadzania przerobionego ścieku. Trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim przepustowość gruntu, wysokość poziomu wód gruntowych oraz miejsce na działce. W przypadku kiedy nie posiadamy go dużo, a warunki gruntowe są sprzyjające, powinniśmy zastanowić się nad doborem rozsączenia w postaci tunelu.

 

Zalety i wady tunelu rozsączającego

 

 

 

Zaletą tej metody jest łatwość montażu oraz niewielka powierzchnia potrzebna do wykonania. Tunele rozsączające posiadają dużą powierzchnię kumulacji wody. Oprócz grawitacyjnego odprowadzenia ścieku do tunelu można także, po zastosowaniu przepompowni, regulować ustawienie tunelu w płaszczyźnie pionowej.

Zastosowanie tunelu rozsączającego ma też swoje wady, którymi są:

  • Wysoka cena
  • Konieczność zainstalowania kilku tuneli przy większych oczyszczalniach
  • Duża ilość materiału potrzebna na wymianę gruntu i podsypkę
  • Liniowe rozprowadzanie ścieku spod górnej kopuły tunelu pomimo sporej powierzchni tunelu (4 m2) – może to powodować szybsze zakolmatowanie podłoża chłonnego
  • Brak bezpośredniego dostępu do tunelu w razie potrzeby sprawdzenia jakości odprowadzanego ścieku czy konserwacji.

Biorąc pod uwagę, że mamy więcej minusów niż plusów tunelu rozsączającego jak i to że jest on  najbardziej kosztowny warto rozważyć zastosowanie innego z wymienionych rozwiązań odprowadzania przerobionego ścieku.